Новини
Обзор на първи Council Leaders Forum
11.01.2016
0

Тази събота и неделя Асоциацията на българските лидери и предприемачи – ABLE,

Студентски съвет към ТУ, Студентски съвет към УНСС и Студентски съвет на НБУ поставиха

началото на едно историческо партньорство. Близо 40 представители на тези три студентски

съвета взеха участие в първото събитие от лидерската програма ABLE Council Leaders Program.

Форумът събра на едно място лидерските екипи на тези институции с една единствена цел – да

разменят добри практики, да намерят решения за проблемите, пред които са изправени, и да

изградят стратегиите си за развитие по лидерски – заедно. Екипите се срещнаха с експерти в

области като лидерство, управление на проекти, управление на конфликти, изграждане на екипи,

ПР и комуникации, създаване на публичен имидж, слушане на „клиента”, подоряване на

репутацията, създаване на мисия, визия, цели и план за тяхното постигане. Деси Бошнакова, Саша

Безуханова, Краси Енева, Илина Димитрова, Тодор Саракчиев, Николай Ангов, Тодор Гигилев,

Радостина Ценова, Венеция Нецова, Ангел Куртев и Радостина Бойчева бяха експертите, които

споделиха своя опит и случиха това събитие. Крайната цел – всеки студентски съвет да изработи

собствена визия, мисия, цели и план за изпълнението им. Всяка сесия и работилница през тези

два дни приближаваше екипите все по-близо до поставената цел, а като награда за добре

свършената работа, всеки съвет получи свой личен ментор, който в продължение на два месеца

да подпомага процеса по реалното изпълнение на целите. Не можем да споделим детайли от

решенията, но можем да обещаем, че се задават големи неща в света на българските студенти.